۱۳۹۲ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

اعتماد و توکل و امید ما باید همیشه به آسمان باشد ، امروز و امشب چشمان خود را از روی زمین به سوی آسمان بلند کنیم و از خداوند درخواست کنیم ،


اعتماد و توکل و امید ما باید همیشه به آسمان باشد ، امروز و امشب چشمان خود را از روی زمین به سوی آسمان بلند کنیم و از خداوند درخواست کنیم ، 
ای‌ خداوند رحمت‌ تو بر ما باد، چنانكه‌ امیدوار تو بوده‌ایم‌.مزمور ۳۳ آیه ۲۲