۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه


عزیزان ایماندار لطفا حقیقت وجودی خودمان که از کلام خداست را به اشتراک بگزاریم تا صدای نجات و آزادیمان به گوش همگان برسد....

این چیزها را به شما گفته ام تا شادی من درشما باشد و شادی شما کامل گردد
یوحنا 11:15
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full...
See more