۱۳۹۳ تیر ۱۶, دوشنبه

اگر با خداوند زندگی کنیم، او ما را قدم به قدم هدایت خواهد کرد. به یاد داشته باشید: قبل از رویارویی مان با بحران ها و سختی ها، خدا راه حلی برای مشکلات مان آماده کرده است.