۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

دوم تیموتا ئوس 16تا17 :3

در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است.از این جهت برای ما بسیار مفید میباشد/زیرا کارهای راست را به ما می آموزد اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را بسوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید.خدا بوسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم.