۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

عید پنطیکاست رو به همه ی ایمانداران تبریک میگم.


عید پنطیکاست رو به همه ی ایمانداران تبریک میگم.