۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

یکبار دیگر به خودت و به آینده ات فرصت بده و نا امید نباش خدای ما زنده است
زیرا مرد عادل‌ اگر چه‌ هفت‌ مرتبه‌ بیفتد خواهد برخاست‌، اما شریران‌ در بلا خواهند افتاد.کتاب امثال سلیمان باب ۲۴ آیه ۱