۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

پیش میآید که حرفها و صحبتها و کارهای در اطراف ما هست که احساس میکنیم تکراری است و تا حدودی خسته کننده میشود اما این در مورد کلام زنده خداوند صدق نمیکند. یکی از موثر ترین و بهترین راه های شنیدن حرفهای خدا ی زنده خواندن هر روزه کلام خداست (کتاب مقدس )، دوست من با خوانده هر روزه کلام خدا خیلی از مشورتها را میتوانیم در آنجا دریافت کنیم خیلی از سوال های زندگیمان جوابهایش در کلام خداست ،چرا که این کلام زنده است و حیات دارد گیاه‌ خشك‌ شد و گل‌ پژمرده‌ گردید، لیكن‌ كلام‌ خدای‌ ما تا ابدالا´باد استوار خواهد ماند . کتاب اشعیا باب ۴۰ آیه ۸