۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه


چقدر عالیست که الان شما میتوانید با چشمان خود این نوشته را بخوانید ، تا به حال در روز چند بار شده برای سلامتی خودتان و اطرافیانتان شکر گذاری کردید، یک چیز را فراموش نکنید میبایست به زندگی مثبت نگاه کرد و نا امید نبود ، زانوی غم به بغل نگیرید بلکه با قوت زندگی را دنبال کنید
در هر امری‌ شاکر باشید که‌ این‌ است‌ اراده‌ خدا در حق شما در مسیح‌ عیسی‌.اول تسالونیکیان باب۵ آیه ۱۸