۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه


عیسی مسیح برای تمامی بیماران دعا میکنیم که دستان میخ خورده خودت را روی آنان بگذاری و این عزیزان را در هر کجا که هستند شفا بدهی . آمین

از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌. اشعیا باب ۵۳ آیه ۵