۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبه


دعا برای بچه های بیمار
عیسی مسیح در ا ین روزهای کریسمس برای تمامی بچه ها بخصوص بچه های
بیمار دعا میکنیم که دست شفا بخش خودت را روی آنان بگذاری و شفا بدهی ، و
همچنین به خانواده های آنان آرامش خودت را عطا کنی .
این دعا را با ایمان و به نام مقدس و مبارک خودت عیسی مسیح میکنیم . آمین