۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبه


عزیزان فراموش نکنیم که همیشه هستند افرادیکه نیاز به دعا هر روزه دارند چرا که احساس میکنند کسی را ندارند و فراموش شده هستند اگر از این دسته افراد را میشناسید چقدر عالی میشه با یک تلفن یا ایمیل و یا هر وسیله دیگه ای جویای احوال ایشان بشوید