۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

* در برزیل مجسمه سه مجوس( مغ/دانشمند/حکیم) ایرانی که در زمان تولد مسیح خداوند به اسرائیل سفر کرده بودند ،
از نمادهای مشهور شهر محسوب میشود.
و این افتخاری برای ایرانیان است...
 — with Benyamin Hp and 2 others.