۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه


Liked · 5 May 
 

سختیها و مشکلات یک واقعیت زندگی تمامی ما آدمها میباشد ،اما فراموش نکنیم که خداوند قادر است ما را از تمامی سختیها و مشکلاتمان عبور دهد .

چون‌ از آبها بگذری‌ من‌ با تو خواهم‌ بود و چون‌ از نهرها (عبورنمایی‌) تو را فرونخواهند گرفت‌. و چون‌ از میان‌ آتش‌ رَوی‌، سوخته‌ نخواهی‌ شد و شعله‌اش‌ تو را نخواهد سوزانید. اشعیا باب ۴۳ آیه ۲