۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

عیسی مسیح دعا میکنیم که در هر شرایطی فکر و اندیشه ما تو باشی و همچنین در زندگی الگوی ما تنها تو باشی . آمین


عیسی مسیح دعا میکنیم که در هر شرایطی فکر و اندیشه ما تو باشی و همچنین در زندگی الگوی ما تنها تو باشی . آمین

به‌ سوی‌ تو چشمان‌ خود را برمی‌افرازم‌، ای‌ كه‌ بر آسمانها جلوس‌ فرموده‌ای‌! مزمور ۱۲۳ آیه ۱