۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

هیچ گاه نگران آینده ات نباش با ایمان و اطمینان به آینده نگاه کن من‌ جوان‌ بودم‌ و الا´ن‌ پیر هستم‌ و مرد صالح‌ را هرگز متروك‌ ندیده‌ام‌ و نه‌ نسلش‌ را كه‌ گدای‌ نان‌ بشوند. مزمور ۳۷ آیه ۲۵