۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

دوستان مراقب باشید افراد شایعه ساز اول گوش شما را هدف میگیرند و بعد زندگی خود شما را هدف میگیرند اگر در مملکتی تفرقه باشد آن مملکت نمی تواند دوام بیاورد و اگر در خانواده ای تفرقه بیافتد آن خانواده نمی تواند پایدار بماند . انجیل مرقس باب ۳ آیات ۲۵ و ۲۵ ( ترجمه شریف )