۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

دعا برای بیماران را فراموش نکنیم ))


یهوه شفا دهنده دعا میکنیم برای تمامی بیماران که شفای کامل را دریافت کنند و همچنین دعا میکنیم که همیشه سلامتی و شفای تو با تمامی عزیزان باشد تا هیچ فردی نیاز به تخت بیمارستان نداشته باشد و بیمار نشود . به نام مقدس و شفا دهنده ات عیسی مسیح دعا میکنیم آمین

((
دعا برای بیماران را فراموش نکنیم ))