۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

خیلی چیز ها در زندگی ما هست برای شکر گذاری مثل ، بچه هایمان ، همسرانمان ، خانواده، سلامتی جسمی وخیلی مسائل دیگر اما امروز بیایم از خداوند تشکر کنیم برای وجودت خودش در زندگیمان ، دعای ساده اما با تمام دلمان تشکر میکنم خداوند برای وجودت در زندگی من