۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه


مزامیر:باب:37 ایات:4 تا 7
با خدا خوش باش و او ارزوی دلت را به تو خواهد داد.خودت را به خداوند بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد.او از حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت حقانیت تو مانند روز روشن بر همه اشکار شود. امین