۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه


براستی خدا نجات دهندهٔ من است! بر او توکل خواهم کرد و نخواهم ترسید. خداوند قوت و سرود من است. چه شادی بخش است نوشیدن از چشمه‌های نجات