۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

مزامیر باب ۱۱۹ ۹۳ احكامت‌ را هرگز فراموش‌ نخواهم‌ كرد، زیرا بوسیله‌ آنها مرا حیات‌ بخشیدی‌.


مزامیر باب ۱۱۹

۹۳ احكامت‌ را هرگز فراموش‌ نخواهم‌ كرد، زیرا بوسیله‌ آنها مرا حیات‌ بخشیدی‌.