۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

این بار همزمان، کفن تورین، تکه پارچه کتانی که عده ای معتقدند کفن مسیح است، برای اولین بار در تاریخ بصورت دیجیتال نمایش داده شد.


این بار همزمان، کفن تورین، تکه پارچه کتانی که عده ای معتقدند کفن مسیح است، برای اولین بار در تاریخ بصورت دیجیتال نمایش داده شد.

.این بار همزمان، کفن تورین، تکه پارچه کتانی که عده ای معتقدند کفن مسیح است، برای اولین بار در تاریخ بصورت دیجیتال نمایش داده شد.
این مراسم بطور زنده از شبکه رای تلویزیون ایتالیا پخش شد.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZCiNacgX9Nc