۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

مزامیر باب ۱۱۹ ۱۱ كلام‌ تو را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنم‌ و بخاطر می‌سپارم‌ تا مبادا نسبت‌ به‌ تو گناه‌ ورزم‌!


مزامیر باب ۱۱۹

۱۱ كلام‌ تو را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنم‌ و بخاطر می‌سپارم‌ تا مبادا نسبت‌ به‌ تو گناه‌ ورزم‌!