۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

مزامیر باب ۱۱۹ ۱۸ چشمانم‌ را بگشا تا حقایق‌ شگفت‌انگیز كلام‌ تو را ببینم‌.


مزامیر باب ۱۱۹

۱۸ چشمانم‌ را بگشا تا حقایق‌ شگفت‌انگیز كلام‌ تو را ببینم‌.