۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

غسل تعمید


غسل تعمید با آب یکی از آیین‌های دینی برای کسب بخشش از گناهان و احیای دوباره است. غسل تعمید باید در آب‌های جاری اعمال شود، مانند رودخانه‌ها و یا دریا و یا چشمه‌ها. تعمید دهنده، کسی که خود قبلا مورد غسل تعمید واقع شده و توسط آب مقدس مورد تعمید قرار گرفته، به نام عیسی مسیح این کار را انجام می‌دهد. و کسی که مورد غسل تعمید قرار می‌گیرد باید کاملاً در آب قرار بگیرد و سر و صورت به سمت پایین خم شده باشد. غسل تعمید، آیین تطهیری است که در مذاهب مختلفی نظیر مسیحیت و آیین سیک‌ها رواج دارد و ریشه آن آیین‌های طهارت یهودی می‌باشد. امروزه غسل تعمید را با مسیحیت می‌شناسند زیرا در این مذهب، این آیین، نماد منزه شدن از گناه و پیوند فرد معتقد با مسیح در حال مرگ، مسیح به خاک‌سپرده‌شده، و رستاخیز مسیح است. غسل تعمید در مذهب مسیحیت، برگرفته از غسل تعمید شدن مسیح توسط یحیای تعمیددهنده در رود اردن می‌باشد.