۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

مسیح میفرماید:


مسیح میفرماید: "اینک بر در ایستاده می‌‌کوبم اگر کسی‌ آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد." اینک برای اینکه بخشش و محبت او را بچشید و حیاط جاودان یابید باید او را چون فدییه خدا به جهت گناهان خود بپذیرید و به وسیله ایمان از او بخواهید که داخل زندگی‌ شما شود.
اگر اشتیاق قلبی شما بر این باشد میتوانید از روی ایمان دعا کنید تا عیسی به زندگی‌ شما داخل شود.
میتوانید دعا کرده بگویید:
"ای عیسی خداوند من به تو محتاجم سپاسگزارم که بر روی صلیب بخاطر گناهان من جان دادی و روز سوم از مردگان قیام کرده و زنده گشتی. اینک قلب خود را بر روی تو می گشایم و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می‌‌پذیرم. پس عنان زندگی‌ مرا بدست گیر و از من انسانی‌ بساز که مقبول تو باشد. آمین

کتاب مقدس میگوید: "زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا محروم میباشند." کتاب مقدس همچنین میگوید: "مزد گناه مرگ است. اما نعمت خدا حیاط جاودان در خداوند ما عیسی مسیح است. او بوسیله مرگ خود کفاره گناهان شما شد. و حال حاضر هست تا وارد زندگی‌ شما گردد.


عیسی مسیح:
اینک بر در قلب تو ایستاده میکوبم ... اگر آواز مرا بشنوی و در را بگشایی با تو میمانم و تو نیز بامن .... تو را هرگز رها نکنم و ترک نخواهم نمود ... من تو را با محبت ازلی و ابدیم دوست داشته و جذب مینمایم .... تو برای من مهم هستی تو را بینظیر و منحصر بفرد آفریده ام و عاشقانه دوست دارم. مکاشفه 3 :20
عیسی مسیح سرور آسمانی را بطلبیم و ایمان داشته باشیم آمین........... تو را هرگز رها نکنم و ترک نخواهم نمود .