۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

آیا اسلام در اصل یک نسخه از مسیحیت است؟


آیا اسلام در اصل یک نسخه از مسیحیت است؟
اولیگ به آن دسته از پژوهشگران و دین‌شناسان تعلق دارد که طی تحقیقات طولانی خود به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام از درون یک جنبش مسیحی ایرانی - سوری سر برآورده است.