۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

عامل ترور پاپ ژان پل دوم :« از خمینی دستور گرفته بودم


عامل ترور پاپ ژان پل دوم : از خمینی دستور گرفته بودم 

Pope Shooter Mehmet Ali Agca Blames Founder of Iran's Islamic Revolution


Mohabat News