۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

بطور حتم‌ من به‌ شما میگویم‌ آنچه‌ بر زمین‌ ببندید، در آسمان‌ بسته‌ خواهد‌ شد و آنچه‌ بر زمین‌ گشایید، در آسمان‌ گشوده‌ خواهد شد. ‌متا 18:18