۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

سخنان تو یافت‌ شد و آنها را خوردم‌ و سخن‌ تو خوشحالی و شادی قلب‌ من‌ گردید؛ زیرا که‌ به‌ نام تو ای ‌یَهُوَه خدای‌ لشکرها‌ نامیده‌ میشوم. ارمیا 19:16