۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

پیام انجیل عیسی مسیح نوشته شده توسط ادوارد هوسپیان سه‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ | ۱۹:۰۰


مرقس ۱۶:‌ ۱۵- ۱۸
۱. ایمان بیآورید
”هرکه ایمان آورد“
آیه ۱۶
۲. تعمید بگیرید
”تعمید یابد“
آیه ۱۶
۳. پیغام نجات‌آزادی از گناه
”نجات یابد“
آیه ۱۶
۴. پیغام محکومیت بی​‌ایمانان که نجات مسیح را رد می‌کنند
آیه ۱۶
۵. پیغام اخراج روح​های شریر (دیوها) از اسیران شیطان
آیه ۱۷
۶. پیغام پری روح‌القدس و سخن گفتن به زبان​های تازه
آیه ۱۷
۷. پیغام شفای بیمارانی که تا سرحد مرگ رسیده​اند
آیه ۱۸