۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه


عیسی مسیح تمامی دختران و زنان ایرانی فارسی زبان در هر جای دنیا که هستند و در حال حاضر زیر فشار مشکلات چه در خانه ، چه در بیرون از خانه هستند به آنان آرامش بده و محافظت کن . آمین