۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

همزمان با آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین، دو تن از زندانیان زن مسیحی نیز از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.


همزمان با آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین، دو تن از زندانیان زن مسیحی نیز از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.
http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7508%3Amaryam-j&catid=34%3Aeditor-picks&Itemid=283