۱۳۹۲ شهریور ۱۴, پنجشنبه

دعا برای ایرانمسیح جان ایران را از جنگ و خونریزی نجات بده مردم ایران بتو نیازمند هستند
((( دعا برای ایران یاده نره )))