۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

تو تنها نیستی خداوند با توست


تو تنها نیستی خداوند با توست
خدا ملجا و قوّت‌ ماست‌، و مددكاری كه‌ در تنگیها فوراً یافت‌ می‌شود. مزمور ۴۶ آیه ۱