۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

یوحنا 1:18

کسی هرگز خدا را ندیده است" اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود  خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است...یوحنا 1:18