۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

مسیح


مسیح
او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛ بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت، و به شکل یک بنده در اومد، و شبیه انسانها شد؛ و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود. به همین جهت خدا او را بی‌‌ نهایت سر افراز کرد و نامی‌ به او بخشید که از هر نامی‌ والا تر است، تا به نام "عیسی" هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است، به زانو در آید، و برای جلال خدا ی، پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است.

انجیل شریف

فیلیپیان