۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

مزامیر باب ۴۱
مزامیر باب ۴۱
۳ خداوند او را بر بستر بیماری‌ تأیید خواهد نمود. تمامی خوابگاه‌ او را در بیماری‌اش‌ خواهی‌ گسترانید. ۴ من‌ گفتم‌: «ای‌ خداوند بر من‌ رحم‌ نما. جان‌ مرا شفا بده‌ زیرا به‌ تو گناه‌ ورزیده‌ام‌.»