۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

من به وسیلهٔ مسیح كه مرا تقویت می‌کند، به انجام هر كاری قادر هستم. فیلیپیان 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Phil 4:13 — ‎with ‎Mohabati Khoda, ‎کلیسای ایرانیان در غربت‎, ‎رادیو مسیحی کورپو‎ and 28 others‎.‎


من به وسیلهٔ مسیح كه مرا تقویت می‌کند، به انجام هر كاری قادر هستم. فیلیپیان 4:13
I can do all things through Christ which strengtheneth me. Phil 4:13
 — ‎with ‎Mohabati Khoda, ‎کلیسای ایرانیان در غربت‎, ‎رادیو مسیحی کورپو‎ and 28 others‎.‎